همکاری با ما

در این صفحه اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی موجود در نورسافرم منتشر میگردد. در حال حاضر فرصت شغلی ای تعریف نشده است اما ما همواره از افراد متخصص، خلاق و کسانی که دارای روحیه کاری تیمی بالا هستند استقبال میکنیم. در صورت تمایل میتوانید رزومه خود را برای ما ارسال بفرمایید تا چنانچه امکان همکاری وجود داشت با شما تماس بگیریم.