مهندسي روشنايي: راهنماي تصويري، کاربردي و سريع

در اين کتاب کليه مفاهيم مربوط به روشنايي به صورت خلاصه و سريع همراه با تصاوير گويا آموزش داده شده است. شيوه نگارش اين کتاب به اين صورت است که در هر صفحه يه تصوير قرار گرفته و يک متن مرتبط با اين تصوير در بالاي آن قرار داده شده است.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type