اصول طراحی روشنایی بیرونی

در اين کتاب به آموزش اصول طراحي روشنايي در محيط هاي بيروني پرداخته شده است. فصل اول اين کتاب به روشنايي معابر اختصاص داشته و در فصول بعدي به روشهاي طراحي روشنايي در نماي ساختمان ها، پارک ها و فضاهاي سبز، تونل ها و زمين هاي ورزشي با حل مثال هاي کاربردي اشاره شده است.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type