نورپردازي نواحي شهري

اين کتاب ترجمه اي است از يک  کتاب معتبر در حوزه روشنايي شهري که به سفارش سازمان زيباسازي شهر تهران و با همکاري انجمن مهندسي روشنايي و نورپردازي ايران تهييه شده است.   علاقه منداني که در زمينه نورپردازي شهري فعاليت مي کنند و همينطور مديران سازمان هاي زيباسازي شهري مي توانند از اين کتاب استفاده کنند.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type