AWEX
کمپاني لهستاني AWEX که در سال 2002 تاسيس گرديده داراي رنج کاملي از چراغ ها و تجهيزات روشنايي اضطراري مي باشد. محصولات اين شرکت که شامل انواع چراغ هاي روشنايي اضطراري، علائم خروج اضطراري، سيستم باتري و تغذيه مرکزي و مانيتورينگ مي شوند همگي درلهستان و با استانداردهاي اروپايي توليد مي گردند.
دانلود کاتالوگ ها و بروشور ها

متن دلخواه

پروژه های اجرا شده توسط نورسافرم