• فارسي
  • English
چراغ هايي براي روشنايي بيروني
روشنايي بيروني شامل خوزه وسيعي از کاربردها مي شود. از چراغ هاي خياباني براي تامين روشنايي معابر گرفته  تا زمين هاي ورزشي، محوطه ها و پارکها، نماي ساختمان ها و ... مواردي از اين دست هستند. 

 

چراغ هاي روشنايي معابر و تونل
چراغ هاي مورد استفاده در روشنايي خيابان ها و تونل ها
چراغ هاي روشنايي محوطه و نما
انواع پروژکتورها و چراغ هاي مورد استفاده در روشنايي محوطه و نما
پروژکتورهاي زمين هاي ورزشي
انواع پروژکتور جهت تامين روشنايي در زمين هاي ورزشي مختلف
تهران، بزرگراه آفريقا (جردن) پايين تر از خيابان ناهيد، کوچه نيلوفر پلاک 4 واحد 2 ، طبقه دوم
تلفن: 021-22058903
فاکس: 021-22057280
info@noorsaform.com