طراحی روشنایی

از جمله نقاط قوت اصلي شرکت نورسافرم تسلط به طراحي روشنايي و قابليت ارايه خدمات مشاوره طراحي روشنايي است. در اين شرکت تيمي مجرب که در زمينه هاي مختلف طراحي روشنايي تجربه دارند مي توانند به صورت حرفه اي و تخصصي خدمات طراحي روشنايي بدانند.
ما معتقديم که نقطه قوت اصلي شرکت ما توانمندي بالاي تيم ما در زمينه خدمات مشاوره طراحي روشنايي است چرا که مي دانيم ما:
– نور و مفاهيم روشنايي را به خوبي مي شناسيم
– با مفاهيم معماري آشنايي کافي داريم
– در تيم طراحان ما ترکيبي از تخصص هاي مختلف اعم از برق، معماري و طراحي صنعتي حضور دارند.
– با تاثيرات روشنايي بر سلامت جسمي و رواني انسانها به خوبي آشنا هستيم
– با شرکت هاي صاحب نام و معتبر بين المللي ارتباط داشته و با شرکت در کنفرانس ها و نمايشگاه هاي تخصصي همواره از دانش روز دنيا اطلاع داريم
– تجربه زيادي در طراحي روشنايي بسياري از پروژه هاي روشنايي داريم از جمله:
استاديوم هاي فوتبال در سطح بين المللي
موزه ها
محوطه هاي شهري
تهيه طرح هاي جامع روشنايي
نورپردازي بناهاي تاريخي
خيابان و تونل
دفاتر اداري مراکز تجاري / فروشگاه ها
منازل مسکوني، ويلا و آپارتمان هاي لوکس…..
اطلاعات بيشتر درباره برخي از پروژه هاي انجام شده توسط ما در اينجا ارايه شده است.

طراحی مفهومی (Concept Design)

 • انجام فاز مطالعاتي، بررسي پروژه هاي
 • مشابهبررسي استانداردهاي مرتبط
 • تهيه ترسيم هاي شماتيک و نمايش ايده کلي
 • نمايش ايده با نرم افزارهاي کمکي مانند فوتوشاپ و..

طراحی جزئیات (Detail Design)

 • شبيه سازي با نرم افزارهاي تخصصي روشنايي DIALux و Relux
 • تهيه نقشه هاي الکتريکي
 • تهيه نقشه هاي جزئيات نصب
 • تهيه برنامه نرم افزاري در صورت وجود LMS

تهیه اسناد مناقصه (Tender Documents)

 • تعيين مشخصات فني چراغ ها و تجهيزات مرتبط
 •  انتشار اسناد مناقصه و بررسي پاکات
 •  ارزيابي شرکت کنندگان در مناقصه

نظارت بر نصب

 •  نظارت بر نصب و راه اندازي صحيح توسط پيمانکار
 •  تست و ارزيابي و اندازه گيري پس از تحويل پروژه
 • آموزش بهره برداري
 • ارايه برنامه جهت تعويض لامپ ها وتعمير و نگهداري