استخر قهرمانی ۹ دی (شهید شیرودی)

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران - مفتح جنوبی

معمار:-

سال اجرایی: ۱۳۸۹

جزئیات پروژه

اولین استخر قهرمانی شنای کشور با چراغ های Siteco المان با پخش نور نامتقارن تجهیز شده است. شدت روشنایی ۱۲۰۰ لوکس در سطح اب و ۱۰۰۰ لوکس عمودی در قسمت دایو تامین شده است. محاسبات رونشایی این پروژه از جمله موارد چالش برانگیز بود.


برندهای مورد استفاده

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type