جاب

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران - جردن

معمار:مانی صدرایی

سال اجرایی: 1396

جزئیات پروژه

روشنایی دلپذیر در یک دفتر قطعا یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر سلامت کارکنان است. مطالعات نشان می دهد که هنگامی که کیفیت نور در فضای کاری افزایش می یابد، مردم نسبت به خستگی بسیار کمتر ادعا می کنند و تعداد اشتباهات نیز کاهش می یابد.


برندهای مورد استفاده