زیین شاپ

اطلاعات پروژه

موقعیت:مرکز تجاری پالادیوم

معمار:باغ ایرانی - مهسا مجیدی

سال اجرایی: 2014

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده