گالری پژمان

اطلاعات پروژه

موقعیت:نیاوران

معمار:

سال اجرایی: 1396

جزئیات پروژه

گالری خصوصی پژمان به صورت تخصصی با چراغ های ریلی و وال واشر ERCO آلمان طراحی و تجهیز شد. نورپردازی سطوح عمودی و توجه به ارتفاع زیاد ووید مرکزی گالری در طراحی مورد توجه قرار گرفت.

برند های مورد استفاده