پروتئینی ظفر

اطلاعات پروژه

موقعیت:خیابان ظفر

معمار:

سال اجرایی: 2015

جزئیات پروژه

گوشت تازه، نیاز به نور با کیفیت بالا. شاخص نمود رنگ بالا LED ها در چراغ های ریلیVera آنها را انتخاب ایده آل برای قصابی است که یکی از بهترین ها در منطقه است. یک مهمانی باربیکیو فوق العاده نیز با یک نور درخشان در مغازه ای که شما از آن خرید می کنید میتواند آغاز شود.

برند های مورد استفاده