مسکونی قروه

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران

معمار:رضا نجفیان

سال اجرایی: 2016

جزئیات پروژه

خانه خصوصی با طعمی مدرن و مینیمال، طراحی شده توسط مهندس رضا نجفیان، مدیر عامل شرکت Rena Design، فیترو S را برای اکثر فضاهای داخلی استفاده کرده است.
نور گرم تولید شده توسط نوار های LED بنو نور یکنواختی را بر روی دیوار ایجاد می کند.

برند های مورد استفاده