فود کورت پَریس سنتر

اطلاعات پروژه

موقعیت:پاسداران

معمار:سعید سرایی

سال اجرایی: 2017

جزئیات پروژه

چراغ های خطی با ایجاد خطوط نوری ممتد در بین لوور های فضای فود کورت پریس سنتر ایجاد یک فضای نمادین در مجموعه کرده است.

برند های مورد استفاده