پارک انرژی رودشور

اطلاعات پروژه

موقعیت:نیروگاه رودشور

معمار:استادیو آسه

سال اجرایی: 2017

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده