کتابفروشی داستان

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران - خیابان زمرّد

معمار:معماری روزنه - سعید سرایی

سال اجرایی: 2012

جزئیات پروژه

فروشگاه کتاب داستان یک فروشگاه کتاب مدرن واقع در شمال تهران است. روشنایی محیط ارائه شده توسط Sira 9090 Profiles یک نور روشن و یکنواخت روی قفسه های کتاب و محیط فراهم می کند و فضای مناسبی برای خواندن کتاب. چراغ های ورا تاکید نوری بر اشیاء در مسیر دارد، که باعث برجسته کردن مواد و اشیاء مهم میشود. این پروژه ها کاندید بهترین جایزه معماری در ایران بوده است.


برندهای مورد استفاده

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type