گالری سفید

اطلاعات پروژه

موقعیت:محمودیه

معمار:شیفت

سال اجرایی: 2013

جزئیات پروژه

این پروژه برنده جایزه معماری بهترین پروژه سال و یکی از گالری های خصوصی مطرح در قسمت شمالی تهران است.
ترکیبی از چراغ های ریلی و سیستم ریلی امکان نورپردازی مناسب برای اشیا گالری را فراهم کردند و چراغ های مدل Vaswa Midi برای نورپردازی در فضای باز استفاده شدند. Vera با امکان نصب ویژه دیوار در راهروها مورد استفاده قرار گرفت.

برند های مورد استفاده