اولین موزه بین المللی در جهان عرب – Erco

چراغ های ERCO برای یک پروژه موزه – شاخه ای از لوور در ابوظبی که توسط Pritzker Prize طراحی شده و جایزه پریزیکر ژان نوول را دریافت کرده که افتتاحیه عمومی آن در اواسط نوامبرخواهد بود