کتاب ها

اصول طراحی روشنایی بیرونی

در اين کتاب به آموزش اصول طراحي روشنايي در محيط هاي بيروني پرداخته شده است. فصل اول اين کتاب به روشنايي معابر اختصاص داشته و در فصول بعدي به روشهاي طراحي روشنايي در نماي ساختمان ها، پارک ها و فضاهاي سبز، تونل ها و زمين هاي ورزشي با حل مثال هاي کاربردي اشاره شده است.

نورپردازي نواحي شهري

اين کتاب ترجمه اي است از يک  کتاب معتبر در حوزه روشنايي شهري که به سفارش سازمان زيباسازي شهر تهران و با همکاري انجمن مهندسي روشنايي و نورپردازي ايران تهييه شده است.   علاقه منداني که در زمينه نورپردازي شهري فعاليت مي کنند و همينطور مديران سازمان هاي زيباسازي شهري مي توانند از اين کتاب استفاده کنند.

اصول طراحي روشنايي از ديدگاه ايمني و بهداشت

اين کتاب ترجمه اي است از کتاب Light for Health and Safety که به بررسي تاثير روشنايي به سلامت جسمي و رواني انسانها مي پردازد.

مهندسي روشنايي: راهنماي تصويري، کاربردي و سريع

در اين کتاب کليه مفاهيم مربوط به روشنايي به صورت خلاصه و سريع همراه با تصاوير گويا آموزش داده شده است. شيوه نگارش اين کتاب به اين صورت است که در هر صفحه يه تصوير قرار گرفته و يک متن مرتبط با اين تصوير در بالاي آن قرار داده شده است.

مجموعه دانش زيباسازي

سه کتاب مباني نور و روشنايي ، نورپردازي بناهاي ارزشمند و نورپردازي پل ها در قالب مجموعه دانش زيباسازي منتشر شده است.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type