خانه شریفی ها

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران- دروس

معمار:دفتر معماری دیگر- دکتر علیرضا تغابنی

سال اجرایی: 1392

جزئیات پروژه

این پروژه که معماری منحصر به فرد ان در سطح جهانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته از جمله شاخص ترین پروژه های مسکونی است که نورسافرم افتخار همکاری در این پروژه را داشته است.
در این پروژه از مراحل ابتدایی همراه با پیشرفت مراحل مختلف طراحی، با همکاری و هماهنگی تیم معماری پروژه طرح های روشنایی و نقشه های اجرای پروژه برای فضاهای مختلف تهیه شد.
از محوطه بیرونی پروژه گرفته تا فضاهای نشیمن، اتاق های خواب و کار ، استخر و فضاهای ورزشی و در نهایت بام سبز ساختمان هر کدام با دقت و به صورت جزیی بررسی شده و طرح روشنایی برای آن ارایه شد.
در بیشتر فضاهای این پروژه از محصولات DELTALIGHT بلژیک و نیز محصولات ERCO المان استفاده شده است.


برندهای مورد استفاده

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type