مسکونی ASP

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران - آ اس پ

معمار:گذار اندیشه

سال اجرایی: 1397

جزئیات پروژه

در طراحی روشنایی یکی از واحد های مسکونی برج های ASP تهران که تلفیقی از معماری مدرن و کلاسیک بود توجه به
تابلو فرش های روی دیوارهای آجری توسط چراغ های ریلی با نور گرم، به بهترین نحو صورت گرفت.
در سایر فضاها مانند آشپزخانه و اتاق ها با استفاده از نورهای مخفی و یکنواخت روشنایی ملایمی ایجاد شد.


برندهای مورد استفاده