گزارش پروژه

 

به دلیل وجود طرح های هنری در سقف شیرینی فروشی ناتلی و برای نشان دادن این طرح ها، از چراغ های وال واشر استفاده شده بطوریکه با نصب چراغ ها بر روی دیوار، نور یکنواختی به سقف تابیده شد تا طرح مورد نظر جلوه گر شود.

اطلاعات بیشتر

اخبار نورسافرم

نورسافرم و صنعت روشنایی