گزارش پروژه

 

به دلیل وجود طرح های هنری در سقف شیرینی فروشی ناتلی و برای نشان دادن این طرح ها، از چراغ های وال واشر استفاده شده بطوریکه با نصب چراغ ها بر روی دیوار، نور یکنواختی به سقف تابیده شد تا طرح مورد نظر جلوه گر شود.

اطلاعات بیشتر

اخبار نورسافرم

نورسافرم و صنعت روشنایی

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type