نور آبی به کمک بیماران مبتالا به فشارخون می آید.

بر اساس پژوهشی که نتایج ان در نشریه علمی EAPC منتشر شده است، بیمارانی که به مدت ۳۰ دقیقه کل بدن انها زیر تابش نور آیس با طول موج ۴۵۰ nm قرار گرفته بود فشار خون پایین آنها همان فشار خون سیستولیک (Systolic)- به میزان محسوسی کاهش پیدا کرد. این میزان کاهش مشابه کاهشی بود که در اثر مصرف دارو رخ میداد.
@LightShadowForm
این تحقیق می تواند یک روش موثر برای کنترل فشار خون بدون دارو باشد. لباسهای پوشیدنی که نور ابی می تابانند می تواند برای بیمارانی که دارو برایشان به اندازه کافی موثر نبوده یا مشکلات تداخل دارویی دارند (مانند افراد مسن)‌ موثر باشد.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type