ارزیابی سیستم های روشنایی

با داشتن سالها تجربه در طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف روشنايي و نورپردازي، و نيز با داشتن ابزارهاي تخصصي ارزيابي و اندازه گيري سيستم روشنايي توانايي انجام خدمات مشاوره اي براي ارزيابي طرح هاي موجود روشنايي از جنبه هاي مختلف را داريم. برخي از اين زمينه ها عبارتند از:

– ارزيابي سيستم روشنايي از منظر کيفيت نور براي نوع کاربري مورد نظر (صنايع چاپ، نساجي، رنگرزي و …)

– ارزيابي سيستم روشنايي از منظر تاثيرات آن بر سلامت جسمي و رواني افراد (مجموعه هاي صنعتي و توليدي، همکاري با واحدهاي HSE شرکت ها، …)

– ارزيابي روشنايي معابر و تونلها

– ارزيابي روشنايي زمين هاي ورزشي بر اساس آخرين دستورالعمل هاي FIFA

آنالیز مقادیر درخشندگی

يکي از ابزارهاي تخصصي اين شرکت دوربين مخصوص سنجش درخشندگي است که با کمک آن مي توان ميزان درخشندگي را در هر سطحي از و در هر کاربردي به دست اورد. با استفاده از اين دوربين مي توان ميزان درخشندگي را در کاربردهاي مهمي نظير تونل ها، خيابانها و اتاقهاي کنترل اندازه گيري کرد. آناليز مقادير درخشندگي در يک محيط شهري توسط نرم افزار مخصوص از روي تصويري که توسط دوربين خاص گرفته شده است.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type